Persvragen?

Voor persvragen, kunt u per e-mail contact opnemen met ViVa! Zorggroep, afdeling Marketing & Communicatie via: marketing_communicatie@vivazorggroep.nl

 

Wij staan u graag te woord!

ViVa! Zorggroep extra alert op coronavirus

Persbericht 10 maart 2020

 

ViVa! Zorggroep is extra alert op mogelijke verdenkingen van het coronavirus. We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden ons aan de adviezen van het RIVM, het ministerie van VWS en ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties. We hebben een corona crisisteam in het leven geroepen en benadrukken bij alle medewerkers nogmaals het belang van hygiënisch werken en we geven extra voorlichting. Iedereen is zodoende op de hoogte van de signalen waarop gelet moet worden. Alle medewerkers kennen het proces van het melden van een signaal of verdenking en de daarop volgende handelingen.

 

Kwetsbare ouderen
We zijn extra alert op mogelijke verdenkingen van het coronavirus omdat ouderen kwetsbaar zijn. Binnen ViVa! zijn we altijd goed voorbereid op mogelijke uitbraken van virussen en het voorkomen van bredere verspreiding. Er ligt een plan en er is een commissie.

 

Hygiënisch werken
Handhygiëne is het allerbelangrijkste om besmetting met ziektekiemen te voorkomen. Onze medewerkers beschikken over een instructie voor handen wassen. Verder adviseren we medewerkers om in de elleboog te niezen en hoesten, papieren zakdoekjes te gebruiken, deze meteen weg te gooien en het aanraken van ogen, mond en neus met ongewassen handen zoveel mogelijk te voorkomen. Voor de wijkzorg en de woonzorg locaties van ViVa! zijn specifieke protocollen beschikbaar.

 

Melden van verdenking
Bij verdenking neemt de medewerker direct contact op met de betrokken huisarts of dienstdoende specialist ouderengeneeskunde. De huisarts of specialist ouderengeneeskunde belt altijd direct de arts Infectieziektenbestrijding van de GGD. Deze is hier alle dagen, 24 uur beschikbaar voor. De GGD zorgt voor diagnostiek en meldt direct de verdenking anoniem en conform de Wet publieke Gezondheid aan het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM. De GGD legt een huisbezoek af of komt langs op de locatie om diagnostiek te doen.

 

Meer informatie
Op de site van het RIVM staat alle laatste informatie over het coronavirus.